Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, ook wel Adventkerk genoemd telt in Nederland 52 gemeenten met ongeveer 4000 gedoopte leden. De kerk is in Nederland ontstaan in 1887 in Oost Groningen.

Oorspronkelijk is deze kerk afkomstig uit Amerika waar in 1832 een grote opwekking ontstond en een grote

belangstelling voor de gave van de profetie. Wereldwijd is deze kerk gegroeid tot een wereldwijde beweging in

meer dan 204 landen en is een sterk groeiende kerk met meer dan 20 miljoen leden. 

Kenmerkend voor de Adventisten is het strikt houden van de zevende dag, de Sabbat, van vrijdagavond tot zaterdagavond, en de adventgedachte, namelijk de wederkomst van Jezus Christus. Profetieën uit de Bijbelboeken Daniël, Ezechiël en het boek Openbaring vormen een beeld van de eindtijd en laten duidelijk zien dat deze tijd nu ingegaan is.  De kern van het geloof van de adventisten wordt verwoord in de 28 fundamentele geloofswaarheden.

Kenmerkend is de nadruk op de profetie van Ellen G. White Harmon die veel invloed gehad heeft op de theologische ontwikkeling binnen het adventisme  en in haar denken sterk beïnvloed is door de Amerikaanse Baptisten predikante en theolooge William Miller. Haar geschriften zijn voor de adventisten een blijvende en gezaghebbende bron van waarheid, waarin troost, leiding, instructie en correctie voor de kerk wordt geboden. Zij getuigt dat de Bijbel de norm is waaraan alle leer en ervaring moeten worden getoetst.

De Adventisten zijn van mening dat christenen zich moeten houden aan de wetten van God. Dat geldt niet alleen voor de Tien Geboden, maar voor alle wetten uit het Oude Testament, behalve wanneer die wetten direct verwijzen naar het offer van Christus. Dit geld ook voor het houden van de spijswetten uit het Oude Testament (net als bij de joden wordt er geen paarden- of varkensvlees gegeten, geen vis zonder schubben en geen schelpdieren, ook worden vlees en melkproducten niet tegelijkertijd bereidt en gegeten).

Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest en moet daarom zo rein en zuiver mogelijk gehouden worden.