Vrijzinnig Hervormden

De Vrijzinnig Hervormde kerk behoort tot de PKN en is vanouds een stroming binnen  de Nederlandse Hervormde Kerk geweest. Ze hebben zich verenigd in de Vereniging Vrijzinnige Protestanten in Nederland.

Geloven doet ieder op zijn eigen manier, het is immers een persoonlijke aangelegenheid. Dat kan best zonder vastomlijnde leer en voorschriften. Het is een vrijzinnige manier van geloven die zijn wortels heeft in het Christendom.

Vrijzinnig geloven  wordt gekenmerkt door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie.  Zowel de Bijbel als de tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context en worden daarom kritisch benaderd. Iedere generatie is vrij om haar eigen vertaling hiervan te maken. Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.

De bijbel wordt gezien als de neerslag van menselijke ervaring. Het is een richtingaanwijzer met wijze lessen met een visie, namelijk dat er een toekomst van vrede zal zijn en plaats voor ieder van ons.

Zij neemt haar plaats in binnen de PKN, terwijl het gesprek met anderen in alle openheid wordt gezocht.

Vooral met de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Gemeente en de Zwingli bond wordt samengewerkt.

Internationaal wordt er samengewerkt in de International Association for Religious Freedom.

De voorganger verkondigd in de eerste plaats zijn visie in plaats van een leer omdat men er niet van houdt de kerkganger voor te moeten schrijven hoe ze moeten geloven. Meestal worden de diensten bezocht door mensen van middelbare leeftijd en ouder.