Vrije (oud) Gereformeerde Gemeente 

In Nederland bestaan er een aantal Vrije Gereformeerde Gemeenten. Deze zijn ontstaan in 1966 toen een gedeelte van de Christelijk Gereformeerde Gemeente (een kleine afsplitsing vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk ontstaan in 1947) onder leiding van Ds. H. Visser niet wilde meegaan met ds. E. du Marchie van Voorthuysen naar de Oud Gereformeerde Gemeente.  De reden daarvoor was dat de kerk teveel de nadruk zou leggen op de zondekennis en te weinig nadruk legde op de verzoeningsleer. De andere kerken van de Christelijke Gereformeerde Gemeente traden toe tot de Gereformeerde Gemeente in Nederland en Noord-Amerika. Degenen die toetraden tot geen van beide kerkgenootschappen zetten zich voort onder de naam Vrije Oud Gereformeerde Gemeente, maar schrapte later de naam ‘oud’ (behalve de gemeente in Rotterdam Kralingseveer). Het zijn echte ‘vrije’ gemeenten omdat ze zich niet georganiseerd hebben en geen gezag van een synode of classis kennen.

Wel is er soms onderling overleg met andere ‘vrije’ gemeenten in Waddinxveen, Rotterdam, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht. Per 1 juni 2007 zal de gemeente van Rotterdam

toetreden tot de Hersteld Hervormde Kerk en daarmee ophouden te bestaan.

Kenmerkend voor deze gemeenten is dat er veel preken gelezen worden van Engelse oudvaders zoals Spurgeon en J.C.Ryle, beide zijn nauw verwant aan de Puriteinen in Engeland en Schotland. Er is dan ook nauw contact met de Free Presbyterian Church in Schotland en met kerken in Noord-Amerika.

De Vrije Gereformeerde Gemeenten voelen zich zowel Gereformeerd als Hervormd. Toetreden tot een van de bestaande kerkgenootschappen vindt men bezwaarlijk omdat men vindt dat in sommige afgescheiden kerken de leer steeds extremer wordt. De sacramenten en diensten waarin huwelijken worden bevestigd worden soms gedaan door predikanten van de PKN omdat daar volgende de PKN kerkorde geen bezwaar tegen bestaat.