Voortgezet Gereformeerde Kerk in Nederland

De Voortgezet gereformeerde Kerk in Nederland is een voortzetting van de Gereformeerde Kerk zoals die

bestond voor de fusie van de Evangelisch Lutherse kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de

Gereformeerde Kerk tot de PKN op 1 mei 2004.

Deze kerk bestaat uit 7 gemeenten waarvan 1 gemeente in oprichting en telt ongeveer 3000 leden (juni 2007).

 

De VGKN wil een kerk zijn volgens de Gereformeerde kerkorde en weet zich gebonden aan de drie formulieren van Enigheid.

De VGKN wil actief zoeken naar verbondenheid met christenen in binnen- en buitenland die zich, net als de VGKN, ook verbonden weten aan de kerkorde en de drie formulieren van Enigheid.

Men heeft afgesproken met de Theologische Universiteit van Apeldoorn en de Theologische Universiteit van Kampen (Broederweg) dat aankomend predikanten daar hun opleiding mogen volgen.

Op 13 oktober 2007 staat een synode vergadering gepland in Drachtstercompagne, waar bekeken wordt met welke kerken van het Gereformeerd belijden er een “geloofsgemeenschap” bestaat, zodat gemeenten vrij zijn predikanten uit die kerken uit te nodigen voor preekbeurten en bediening van de sacramenten.