Victory Outreach

Victorie Outreach is in 1985 in Amsterdam gesticht vanuit de Amerikaaanse moederorganisatie. Deze kerk is ontstaan vanuit de hulp aan drugsverslaafden en andere mensen die aan lager wal geraakt waren. Deze groep mensen was moeilijk in te passen in de bestaande Pinkstergemeenten en bleek duidelijk  andere behoeftes te hebben dan het een lid van een gemiddelde Pinkstergemeente. 

Op dit moment zijn er in Nederland 8 Victory Outreach Gemeenten, voornamelijk in de grote steden, met in totaal zo’n 2000, voornamelijk allochtone, leden. Deze kerk valt dan ook onder de Migrantenkerken.

Wat Victory Ourtreach onderscheidt van de andere Pinkstergemeenten is de nadruk op het discipelschap. Het is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de samenleving door de boodschap te brengen van hoop en het verlossingsplan van Jezus Christus.

Victory Outreach probeert mensen te inspireren en probeert het verlangen op te wekken om hun eigen potentieel optimaal te ontwikkelen. Met als doel een leven in waardigheid en geborgenheid te kunnen leven. Men werkt daarbij samen met anderen die hetzelfde doel voor ogen hebben.