Reformatorische kerk

Reformatorische kerk

De Reformatorische Kerk is een groepering van het klassieke protestantisme die is ontstaan tijdens de 16e-eeuwse Reformatie. Aanvankelijk noemden deze kerken zichzelf gereformeerd of evangelisch om zich te onderscheiden van de ongewijzigde rooms-katholieke kerk. Na het geschil over het Avondmaal in 1529 begonnen de Lutheranen echter de naam “Luthers” te gebruiken. De naam Reformed werd geassocieerd met calvinistische kerken en werd gebruikt door de Church of England. Uiteindelijk namen de calvinistische kerken van Britse afkomst de naam Presbyteriaans aan, die verwijst naar hun vorm van kerkbestuur. Deze moderne gereformeerde kerken hebben hun wortels in de calvinistische kerken van het vasteland en worden vaak gegroepeerd onder de naam Gereformeerde en Presbyteriaanse Kerken.

Zijn wij belangrijke informatie vergeten? Of heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht op [email protected]

Kerkzoeker.nl-Reformatorische-kerk