Reformatorische kerk

Kerkzoeker Reformatorische kerk

Alle informatie over de Reformatorische kerk

Eigenlijk zijn alle kerken ontstaan uit de Rooms Katholieke Kerk. In de 16e eeuw protesteerde Maarten Luther tegen de gang van zaken in de Rooms Katholieke kerk. Uit deze protesten kwam uiteindelijk de Protestanten voort. Zo’n proces is ook vaak aangeduid met de Reformatie. Tussen de 16e eeuw en het jaar 2006 is er heel wat gebeurd in kerkelijk Nederland. De kerken die zich nog steeds sterk verbonden weten met alles wat in de tijd van de Reformatie heeft afgespeeld, zijn op deze site ondergebracht onder de kop Reformatorisch.

Kortweg gezegd zijn het de meer Orthodoxe kerken binnen het Protestantisme in Nederland.

Geschiedenis van de Reformatorische kerk

Men gebruikt er vaak nog alleen de Staten Vertaling en men onderschrijft de drie formulieren van enigheid die rond 1618-1619 ontstaan zijn bij de synode van Dordrecht. De psalmen worden gezongen in de oude berijming van 1773 en in sommige kerken zingt men deze ‘niet ritmisch’ onder begeleiding van het orgel. Dit geldt echter lang niet voor alle kerkgenootschappen die onder de noemer Reformatorisch vallen. Zelfs binnen eenzelfde kerkgenootschap kunnen er enorme verschillen aanwezig zijn.

De verschillen binnen de kerk

Zo zal er in de ene Christelijke Gereformeerde Kerk gezongen worden uit het Liedboek van de Kerken. Naast de psalmen in de oude berijming. En leest men de Bijbel uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951. Zingt men ritmisch en dragen de vrouwen in de dienst gewoon een lange broek en geen hoed. Terwijl in een andere Christelijk Gereformeerde Kerk dit alles ondenkbaar is. Eigenlijk zouden we de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk en de linkerflank van de Christelijk Gereformeerde Kerk niet tot de reformatorische kerken moeten rekenen, maar deze orthodox gereformeerd moeten noemen. De rechterflank van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de andere kerken die hier op kerkzoeker onder reformatorisch vallen zouden we dan bevindelijk gereformeerd moeten noemen. Om het echter overzichtelijk te houden hebben wij besloten de gehele groep kerken onder te brengen on de kop “Reformatorisch”.

De Gereformeerde Bond

Ook moeten we de Gereformeerde Bond binnen de PKN tot de reformatorische kerken rekenen en daarbinnen weer tot de bevindelijk gereformeerden rekenen, terwijl die bij deze site en in werkelijkheid onder de Protestantse Kerk Nederland valt.

De grenzen zijn dus niet strak te trekken en niet alle kerkgenootschappen zijn zo makkelijk in een vakje te plaatsen.

Centraal bij de reformatorische kerken staan echter de geschriften uit de reformatie ook Drie Formulieren van Enigheid genoemd:  De Heidelbergse Catchismus de Nederlandse geloofsbelijdenis en de vijf artikelen tegen de Remonstranten, ook wel Dordtse leerregels genoemd.

Veel mensen uit de kerken die onder deze stroming vallen lezen het Reformatorsich Dagblad of het Nederlands Dagblad. Waar behalve voor het wereldnieuws ook veel kerkelijk nieuws in te lezen valt.

Kerkzoeker impressie reformatorisch
Kerkzoeker reformatorisch sub

Kinderen binnen de kerk

De kinderen gaan meestal naar eigen reformatorische scholen, scholengemeenschappen of hogescholen waarvan de grootste ‘De Driestar’in Gouda is, maar velen gaan ook naar ‘De Christelijke Hogeschool Ede’. Meestal wordt er in deze  kring gestemd op de SGP of de Christen Unie.  Op internet is de Reformatorische Omroep actief die gezamenlijk met Refoweb een reformatorische informatiesite en internetcommunity hebben opgezet met een 3D plein waarop men elkaar digitaal kan ontmoeten.

Zang richtingen

Alhoewel er tijdens de kerkdiensten veelal psalmen gezongen worden en meestal ook nog in de oude berijming van 1773 zijn de reformatorische kerken ook sterk in ontwikkeling. Vooral door jongeren op verenigingsavonden, tijdens (gezins)kampen en op scholen worden ook andere liederen gezongen. Lange tijd gebeurde dit door te zingen uit gestencilde bundeltjes met een gele kaft. Op deze manier is de zogenaamde “gele zangbundel ontstaan”, in 2009 zal een uitgeverij deze bundel gaan uitgeven en zal deze waarschijnlijk via de jongeren meer ingang vinden in de verschillende kerken.

Reformatorische kerken vinden we door geheel Nederland. Een concentratie vindt men in Zeeland en op en rond de Veluwe. In Noord Brabant en Limburg vind je er maar weinig. Een filmpje over de reformatorische gezindte uit een