Rafaël Nederland 

Rafaёl Nederland is rond 1980 ontstaan vanuit bijbelstudiegroepen die sterk de nadruk legden op gemeente stichting. Ze zijn geen kerk en geen beweging maar willen ‘een kerk in beweging’ zijn. Er zijn 42 gemeenten met ongeveer 3500 leden. Ze werken samen met het Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie gemeenten.

Rafaёl Nederland omschrijft voor zichzelf onder andere de volgende kernwaarden:

  • Prioriteit voor evangelisatie en passie voor wereldzending
  • Het verhogen van Jezus Christus;

met de boodschap: Jezus, de Redder, de Doper met de heilige Geest, de Geneesheer en de terugkomende Koning

De basistekst is: Hebr. 13:8; ‘Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid’

Jezus’ belofte in Joh. 12:32; ‘Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken’

De behoefte van de mens: Wij zouden Jezus wel willen zien’ (Joh. 12:21)

  • Geestvervullende gemeenschappen

Prediking/onderwijzing over de doop met de Heilige Geest

Het aanmoedigen van mensen om een Geestvervuld leven te leven

Het zich uitstrekken naar het bovennatuurlijke

Genezing en bevrijding van ziekten en gebondenheid

De gaven van de Geest praktisch gebruiken

  • Gemeenschappen van mensen die ervoor gaan, eigentijds en vooruitlopend
  • Balans in leer en wandel
  • Profetisch in prediking en onderwijs

opbouwend

vermanend

bemoedigend

  • Internationaal van karakter ten aanzien van cultuur, geslacht en generatie
  • Kerken met geestelijk leiders en die kerken voortbrengen
  • Kerken met een atmosfeer van leven, vreugde en hoop en een actuele visie

 

Rafaёl Nederland heeft als motto; Eénheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken. Rafael Nederland geeft het Nieuwsblad van Rafaёl Nederland uit dat drie maal per jaar verschijnt.