Overig

Kerkzoeker-overig

Overige informatie

Je zult er maar terecht komen, op de website Kerkzoeker.nl en dan onder overig!

Het is echter geen schande, geen uitzonderingspositie maar de groep ‘overig’ bestaat simpelweg uit een groep kerkgenootschappen in Nederland die niet zondermeer in een van de bestaande groepen op deze site is in te delen. 

Dit kan komen door het eigene van de theologie die men aanhangt, of juist de manier van beleving van het geloof, of van de soort viering die men op zondag of juist op zaterdag ‘de Sabbat’ houdt.

De overig pagina  

Het is ook geen ereplaats. Iedere plaats die ingenomen wordt op deze site door een kerkgenootschap, onder welke groep zij ook mag vallen, gaat eigenlijk tegen het Woord van God in, zoals geschreven staat in 1 Korinthiërs 1:10: “Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.”  

Het is daarom ons verlangen dat zowel de groep overige als de andere groepen op deze site ooit kunnen worden vervangen door slechts één bladzijde, namelijk de uitleg over de gemeente van onze Heer Jezus Christus.