Oud Gereformeerde Gemeente  

De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (OgiN) is een klein kerkgenootschap.  De Oud

Gereformeerde Gemeente in Nederland telt 59 gemeenten en drie afdelingen in Nederland en  een  gemeente

in Canada met in totaal ongeveer 18.000 leden en doopleden met 4 predikanten en één lerend ouderling. De

grootste gemeenten zijn te vinden in Barneveld, Krimpen aan den IJssel, Sint Philipsland, Stavenisse,  Rijssen

en Urk. De Oud Gereformeerde Gemeenten zijn in 1834 ontstaan uit de prediking van dominee Ledeboer

(1808-1863). Toen de meeste ‘Ledeboeriaanse’ gemeenten zich met andere plaatselijke kerken in 1907

verenigden tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, bleven zij buiten de fusie. In 1948

gingen de zelfstandig gebleven gemeenten rond Ds.Boone verder als de Federatie van Oud Gereformeerde in Nederland

De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland kent geen theologische opleiding voor hun toekomstige predikanten. Mannen die predikant willen worden in dit kerkverband, worden opgeleid door en bij predikanten van het kerkverband thuis. In 2008 zijn twee nieuwe studenten toegelaten en zal lerend ouderling Th.Zwartbol in februari 2008 als predikant worden toegelaten. De predikanten ds. G. Gerritsen en ds. A. Kort zullen de begeleiding van de beide studenten ter hand nemen. De predikantsopleiding van de oudgereformeerden duurt drie jaar. Na een jaar proponentschap is de kandidaat twee jaar lerend ouderling. Hij gaat dan voor in diensten, maar mag niet de sacramenten bedienen.

De prediking binnen de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland kunnen we omschrijven als bevindelijk. De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland staat qua opvattingen (leer en leven) dicht bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland en Gereformeerde Gemeente in Nederland en Noord-Amerika. Televisie, internet voor privegebruik en bioscoopbezoek worden afgewezen. Stemmen doet men op de SGP en men is voor de nieuwsvoorziening afhankelijk van het Reformatorisch Dagblad. De kinderen gaan naar reformatorische scholen. Men is fel tegen abortus, euthanasie, anti-conceptie en ook homoseksualiteit wordt als zonde afgewezen. Ook vaccinatie is in deze kring niet altijd gebruikelijk. In de kerkdiensten wordt de Statenvertaling gebruikt en worden de Psalmen niet ritmisch gezongen in de oude berijming van 1773. Er zijn nog 16 gemeenten waar de psalmen van Petrus Datheen (1531-1588) uit 1566 gezongen worden. Zowel de psalmen uit de oude berijming van 1773 als de psalmen van Datheen zijn hier te lezen.

Vrouwen gaan gekleed in jurk of rok en in de kerk wordt een hoed door de meisjes en de vrouwen gedragen. Er is samenwerking met andere bevindelijk Gereformeerde Gemeentes op tal van gebieden zoals de Gereformeerde Bijbelstichting, de MBUMA-zending en de stichting Adullam.

In oktober 2007 is er een scheuring ontstaan in Sint Philipssland.. De predikant Ds. V.d.Meer was voor 4 maanden geschorst door het kerkgenootschap wegens uitlatingen vanaf de kansel. Na zijn lidmaatschap te hebben opgezegd is hij zelfstandig verder gegaan met een aantal volgelingen onder de naam Oud Gereformeerde Gemeente buiten verband.