New Frontiers

New Frontiers is een wereldwijde familie van kerken samen op weg met een opdracht. New Frontiers Nederland bestaat uit een familie van vijf plaatselijke kerken en één beginnende kerk.

Als opdracht heeft New Frontiers de uitbreiding van het Koninkrijk van God door het; herstellen van de gemeente, het maken van discipelen, het trainen van leiders, het stichten van gemeenten en het bereiken van de volken.

New Frontiers werkt in meer dan 30 landen en telt meer dan 500 gemeenten.

De visie van de kerk is de wereld te laten zien wie Jezus is. Wij zijn Zijn lichaam, en Hij wil Zijn genade, goedheid en trouw zichtbaar maken door ons heen.

De leden van New Frontiers:

  • Weten wie ze zijn; geliefd door God, vergeven door Hem en aangenomen door het werk van Jezus
  • Weten waar ze naar toe gaan; Zeker van eeuwig leven, en Gods leiding en aanwezigheid in dit leven ervarend. Ze leren zich de zegeningen toe-eigenen die horen bij het kennen van Jezus en bij het deel uit maken van Zijn gezin
  • Weten waarvoor we hier zijn; Als gemeente naar buiten gericht, Gods liefde en genade tot uitdrukking brengend in woord en daad en levensstijl in eigen straat, woonplaats, land en in de rest van de wereld

 

Veel van de New Frontiers gemeenten zijn actief betrokken bij de hulp aan daklozen, AIDS patiënten en andere mensen in nood over de hele wereld.

Het gebed vormt een belangrijk deel van gemeente zijn, een moment waarop zij hun verlangens bij God mogen brengen en inzicht van Hem mogen ontvangen door middel van profetische gaven.