Nederlands Gereformeerde Kerk

De Nederlands Gereformeerde Kerk is ontstaan in 1969 uit de Gereformeerde KerkVrijgemaakt.. Inhoudelijk

wordt de Nederlands Gereformeerde Kerk gerekend tot de reformatorische kerken, maar diverse plaatselijke

gemeenten erkennen, in tegenstelling tot andere reformatorische denominaties,  bijvoorbeeld wel de vrouw in het

diaken en sinds 2005 ook in het ouderlingen-ambt.

Er zijn gemeenten die wat vorm betreft sterk lijken op de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk en op de Christelijke Gereformeerde Kerk die we orthodox gereformeerd kunnen noemen. Er zijn echter ook gemeenten met sterk evangelische invloeden waar men de volwassendoop kent door onderdompeling en waar men behalve het traditionele orgel ook gebruik maakt van een praiseband en het zingen van liederen uit de bundel Opwekking naast de psalmen en gezangen of zelfs Taize liederen..

 

De predikanten doen hun studie in Apeldoorn aan de Theologische Universiteit Apeldoorn of aan de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk, maar hebben ook een eigen aanvullende opleiding.

De Nederlands Gereformeerde Kerk baseert zich op de Bijbel  en erkent de drie formulieren van enigheid vanuit de Reformatie. Typisch kenmerk van de Nederlands Gereformeerde Kerk is dat de gemeenten meer vrijheid hebben dan in veel andere gereformeerde kerkgenootschappen. Doordat er twee keer binnen korte tijd slechte ervaringen zijn geweest met synodes, heerst er binnen het kerkverband een sterke weerzin tegen een al te strakke kerkelijke organisatie. In plaats van synodes en classis zijn er landelijke en regionale vergaderingen, die minder mogelijkheden hebben om besluiten op te leggen aan de plaatselijke gemeenten. Hierdoor hebben de plaatselijke gemeente grote vrijheid in handelen. De laatste jaren wordt er weer toenadering gezocht met andere kerken. Plaatselijk is er soms vergaande samenwerking met de Christelijke Gereformeerde kerk en/of Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Dit wordt enigszins gecoördineerd door het Gereformeerd appel.

De Nederlands Gereformeerde Kerk singaleert een enorma afname van het kerkbezoek aan de de tweede dienst op zondag.

Zowel plaatselijk als op landelijk niveau wordt nagedacht over de invulling van de tweede kerkdienst.

 

De Nederlands Gereformeerde kerken telden per 1 januari 2009, 93 gemeenten en 83 predikanten met 32.688 leden, waarvan 21000 belijdende leden, een groei van 33 leden in vergelijking met 2007. Er kwamen 700 personen over van andere kerkgenootschappen en 630 mensen vertrokken naar een ander kerkgenootschap en 87 predikanten.