Migranten Gemeenten

In Nederland wonen honderdduizenden christenen uit Afrika, Azie en Midden- en Zuid-Amerika. Het aantal migranten

gemeenten in Nederland is sterk groeiend en in beweging.Met name in Amsterdam, in de wijk Bijlmermeer, is sprake van

een enorme groei van de migranten gemeenten.  In deze kerken wordt een verscheidenheid aan culturen zichtbaar en

zijn er grote verschillen in beleving van het christelijk geloof  ten opzichte van de traditionele  kerken. Veel van deze kerken

vinden we in de grote steden.

De SkiN (Samen kerken in Nederland) is een organisatie waarin meer dan 67 migrantenkerken in Nederland zich hebben verenigd met meer dan 65000 leden. De leden erkennen de Bijbel als Gods Woord en spreken elkaar daarop aan. De SkiN wil dat migranten een plek in Nederland hebben om hier thuis te kunnen zijn, met een betaalbare ruimte om samen te komen. Er worden cursussen gegeven aan leidinggevenden, studiedagen georganiseerd en er worden adviezen gegeven en onderling uitgewisseld over allerhande praktische zaken.

 

De diensten van deze kerken worden gekenmerkt door vieren, bidden, leren en zingen in eigen taal en cultuur. Echter op een manier die uitnodigend is voor iedereen uit de Nederlandse samenleving.

 

De Indonesische Christengemeenschap in Nederland (Perki Nederland) heeft in 2007 op haar congres tot integratie in de Protestantse Kerk Nederland besloten. Ze zullen een aparte classis gaan vormen waartoe ook andere migrantenkerken zullen worden uitgenodigd. Hiervoor is een wijziging van de kerkorde van de PKN nodig die zal worden voorgelegd aan de generale synode.