Midden-Orthodoxe stroming

Tot de Midden-Orthodoxe stroming behoort de middenmoot van de PKN. De meeste kerkgangers kennen de term Midden Orthodox niet eens. Ook waar de grens ligt met de Confessionele Vereniging is lang niet altijd even duidelijk.

Toch behoort veruit het grootste gedeelte van de vroegere Nederlandse Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk hier toe.

Scheuringen binnen deze stroming hebben zich nooit voorgedaan omdat men gewoon een onderdeel wilde blijven van bovengenoemde kerken. Toen het Samen op Weg proces op gang kwam dat op 1 mei 2004 leidde tot de PKN stonden deze kerken vooraan omdat men niets liever zag dan de eenwording van de kerken. Niet kijken naar wat de verschillen zijn maar juist de overeenkomsten omarmen.

Er is een Bijbelse prediking maar men schrijft er niet de wet voor. Lange discussies over theologische verschillen of kleine details zul je hier niet horen.

Er komen mensen uit alle lagen van de bevolking en meestal uit de wijk waarin de kerk staat, ook wel wijkgemeente genoemd.  

In deze kerken gebruikt men de Nieuwe Bijbelvertaling en  meestal wordt er uit het Liedboek voor de Kerken gezongen. De diensten verlopen rustig volgens een vaste volgorde en de diensten worden veelal door het orgel begeleid.