Messias Belijdende Joodse Gemeente

Messias belijders zijn Joden en niet Joden die geloven dat Jesjoea haMasjieach

(Jezus de Messias) is waarvan de Hebreeuwse bijbel, de Tenach (ook wel Tanach), in de woorden van profeten spreekt en die zich grotendeels houden aan de gebruiken van het Jodendom. Zij zien zich als navolgers van de eerste Jesjoea gelovende gemeenten waar de Joodse wet en de genade de twee belangrijkste kern-punten van de verkondiging van het evangelie had.

Messiasbelijders vieren de Bijbelse feestdagen als Pesach (Chag haMatsot), Jom haBikoeriem (dag van de eerste vruchten), Sjawoeot, Rosj haSjana, Jom Kippoer en Soekot, maar ook Poeriem en Chanoeka. Echter wel met een invulling en vervulling van Jesjoea haMasjieach. Dit zijn de bijbelse feesten zoals in Leviticus 23 aangeduid met ‘Zijn Hoogtijdagen’. Ook de Bijbelse namen worden in het Hebreeuws uitgesproken. Vandaar dat zij spreken over Jesjoea in plaats van Jezus. Het Oude Testament van de Bijbel wordt Tanach genoemd en het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt Beriet Chadasja genoemd. Ook kennen zij het gebed en de Joodse belijdenis het Sjema zoals staat in het Bijbelboek Dewariem (Deuteronomium) 6:4:

Hoor Israël! De HEER is onze God, de HEER is de Enige. U zult de HEER uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.

 

De Messias belijders geloven in de wederkomst van Jesjoea haMasjieach. Zij laten zich leiden in deze verwachting door de woorden, gesproken door Jesjoea, zoals weergeven in het Bijbelboek Mattitjahoe (Matteus) 23:39: Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”  waaruit zij afleiden dat de wederkomst van de Messias afhankelijk is van het tijdstip waarop de Joden zullen erkennen dat Jesjoea de Messias is waarvan gesproken wordt in de profeten van de Tenach.

 

De eerste Messias Belijdende Joodse Gemeente in Nederland is Beth Yeshua (in Amsterdam). Deze gemeente is in 1991 gestart door Rabbijn Lion Samuel Erwteman en zijn vrouw, met ongeveer 40 mensen. Op dit moment komen er wekelijks, op sjabbat, rond de 250 mensen samen. Het maandblad van Beth Yeshua heet Melach HaArets (het zout der aarde) en is behalve een soort van kerkbode ook een maandblad met artikelen over Israël, het Jodendom en het Christendom.

 

Naast Beth Yeshua zijn er in Nederland inmiddels al ongeveer twintig Messiasbelijdende gemeenten en huisgroepen, verspreid over heel Nederland. Zowel het aantal gemeenten als het aantal leden per gemeente is groeiende. Vijftien gemeenten hebben zich in 2006 verenigd in het Messiaans Platform, waaronder de initiatiefnemers Benee Awraham in Amersfoort en Lema’an Tsion in Den Haag. Daarnaast zijn diverse Messiasbelijdende Joden aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Joden die geloven dat Jesjoea de Messias is, genaamd Hadderech

 

Er zijn naar schatting 300.000 Messias belijdende Joden wereldwijd. Nadat in Israël het aantal Messias Belijdende Joden toenam heeft de Knesseth (Israëlische tweede kamer) in 1998 een wet aangenomen waarin zending onder Joden, om  ze tot het Christendom te bekeren, verboden werd.