Rooms katholiek

Rooms katholiek kerkzoeker.nl

Alle informatie over Rooms Katholiek

De Rooms Katholieke Kerk is de oudste christelijke kerk. Het is een enorme kerk met meer dan een miljard leden waarvan er 5 miljoen in Nederland wonen. Het is de oudste kerk omdat zij zich ziet als de opvolger van de allereerste christelijke kerk die gesticht was door de volgelingen van Jezus van Nazareth in de eerste twee eeuwen.

Aan het hoofd van deze kerk staat de paus. Hij wordt gezien als de directe opvolger van Petrus, één van de discipelen van Jezus. Onder paus staan de kardinalen en aartsbisschoppen die de leiding hebben over de kerkprovincies. Deze provincies zijn weer onderverdeeld in bisdommen onder leiding van een bisschop. Op hun beurt bestaan de bisdommen weer uit dekenaten onder leiding van een ‘deken’, deze zijn weer onderverdeeld in parochies onder leiding van een priester, ook wel pastoor genoemd.

In het jaar 1054 vond binnen de Rooms Katholieke Kerk de grote kerkscheuring (=schisma)tussen het Oosterse en Westerse deel plaats. Dit kwam door een conflict tussen de paus en de patriarch (=kerkvader) van Constantinopel het huidige Istanbul.

Zo bleef in het westen de Rooms Katholieke Kerk en ontstond in het oosten de Oosters Orthodoxe Kerk.

Later in 1534 vond er nog een scheuring plaats toen de Engelse koning Hendrik VIII zichzelf uitriep tot hoofd van de kerk na een conflict met de paus. Hierdoor ontstond de Anglicaanse Kerk waar het staatshoofd tevens (ook nu nog) het hoofd van de kerk is.

Verschillen binnen Rooms Katholiek

Er zijn zeer veel overeenkomsten tussen wat de Rooms Katholieke Kerk en Oud katholieke kerk gelooft en belijden en wat de Protestantse kerken geloven. Er zijn echter ook enkele typerende verschillen;

  • Maria neemt bij de Rooms Katholieken een speciale plaats in. Zij is de moeder van Jezus, de Zoon van God en als zodanig zonder zonden. Zij bemiddelt tussen God en de mensen. Ook de vele heiligen die vereerd worden, hebben  hebben deze taak.
  • in de eucharistie vertegenwoordigen het brood en de wijn daadwerkelijk het lichaam en het bloed van Jezus. Protestanten die geen eucharistie kennen maar ‘het avondmaal’ zien dit meer symbolisch.
  • Vrouwen kunnen geen priester worden en mannen die voor het priesterambt kiezen moeten het celibaat voor lief nemen.
  • De Rooms Katholieke Kerk kent  7 sacramenten waar je als lid aan deel mag nemen: doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, priesterwijding de biecht en de ziekenzalving.

Lid worden van de Rooms Katholieke Kerk is eenvoudig. Als je gedoopt bent ben je lid, je kunt ook als volwassene gedoopt worden. Je kunt dan later het vormsel ontvangen waardoor je het zegel van de zalving met de Heilige Geest ontvangt. Kinderen doen de eerste communie rond 8 jarige leeftijd, waarna ze mee mogen doen aan de eucharistie. Kinderen ontvangen het vormsel rond 12 jarige leeftijd.

Er zijn in Nederland behoudende parochies maar er is ook een vooruitstrevende stroming ontstaan in de jaren zestig. De Nederlandse kerkprovincie vond dat Rome de touwtjes te strak in handen hield en er kwam verzet tegen de zienswijze van Rome wat betreft leefregels (o.a. het gebruik van anti-conceptie), als mede de kijk van Rome op de problematiek van vrede en oorlog, armoede en rijkdom en de omgang met het milieu.    

Tegenwoordig neemt de charismatische vernieuwing, net als in de Protestantse kerken, steeds meer een grotere plaats in. Hierin wordt meer aandacht gegeven aan het persoonlijk geloof en het werk en vernieuwing door de Heilige Geest.

Rooms katholiek impressie
Kerkzoeker.nl-katholieke-kerken-Amsterdam

Katholieke kerken Amsterdam

Kerkzoeker.nl-katholieke-kerken-rotterdam

Katholieke kerken Rotterdam