Oosters orthodoxe kerk

Oosters orthodoxe kerk

Alle informatie over de Oosters orthodoxe kerk

In Nederland zijn er 34 Oosters Orthodoxe kerken in 21 steden. De Oosters Orthodoxe Kerk, ook wel Oriëntaals Orthodoxe Kerk genoemd. Ziet zichzelf als de enige heilige Katholieke Apostolische Kerk. Orthodox betekent ‘rechte leer’ als ook ‘juiste aanbidding’ (=doxma). Zij ziet zich als d voortzetting van de Katholieke Kerk zoals die er was voor het jaar 451, toen de eerste splitsing plaatsvond. De Oosters Orthodoxe Kerk telt wereldwijd meer dan 300 miljoen leden.

De Oosters Orthodoxe Kerk heeft eeuwenlang in relatieve afzondering geleefd, bijvoorbeeld als staatskerk in het Russische Tsarenrijk, als later ook onder het communistische regime. Deze kerk vormt de groep Chalcedonenzische Orthodoxe Kerken. Kerken die de leer van het concilie van Chalcedon volgen.

Ondanks het feit dat de wegen van de twee kerkfamilies al meer dan 15 eeuwen uiteen zijn gegaan zijn er toch veel overeenkomsten tussen beide. Vooral in de liturgische en spirituele tradities lijken de twee kerken erg veel op elkaar. In 1990 hebben beide kerken de wens uitgesproken om weer één kerk te worden. De vereniging Orthodoxe Jongeren Nederland (ONJ) probeert in Nederland jongeren uit beide kerken kennis met elkaar te laten maken. De Oosters Orthodoxe Kerk heeft altijd open gestaan voor de culturen van de landen waar zij zich bevond. Er is op die manier een grote rijkdom ontstaan aan talen, gebruiken en stijlen, die aan elke plaatselijke Oosters Orthodoxe Kerk een geheel eigen kleur geeft.  Afhankelijk van de behoeften van gemeenschappen worden zowel ‘traditionele’ talen als moderne talen in de kerk gebruikt. Veel parochies in Nederland houden de diensten gewoon in het Nederlands.

Het geloof van de Oosters Orthodoxe kerk

De Oosters Orthodoxe Kerk gelooft dat de mens God op een persoonlijke en intieme manier kan leren kennen. De ontmoeting met God raakt alle aspecten van de mens en leidt de mens binnen in Gods Koninkrijk. De kerk is de plaats bij uitstek waar dit Koninkrijk zich openbaart; de eredienst weerspiegelt de eeuwige lofzang van de engelen, terwijl in de mysteriën (= sacramenten) de mens “deel heeft aan de goddelijke natuur” (2 Petr. 1:4). Hoogtepunt in het leven van elke kerk is de paasnacht, waarop orthodoxe gelovigen de overwinning van Christus op de dood vieren. Om de weg tot God te vinden is het een vereiste dat de mens zich openstelt voor God. Dit is een levenslang proces van geestelijke verdieping en kan bereikt worden door ascese, lichamelijke en geestelijke oefening. De spiritualiteit is sterk beïnvloed door het monnikendom. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het Jezusgebed dat zowel door monniken als door de gelovigen voortdurend herhaald wordt tijdens de dagelijkse bezigheden.

In Oosters Orthodoxe kloosters hebben monniken, in een eeuwenlange zoektocht naar de vele wegen die naar God leiden, een schat aan ervaring bijeen gebracht. In Nederland zijn drie orthoxe kloosters; in Asten (Noord-Brabant), Den Haag en Himmelum (Friesland). 

De verschillen met de Rooms Katholieke Kerk komen vooral tot uitdrukking in het niet erkennen van de onfeilbaarheid van de paus als hoofd van de kerk.

Tijdens de kerkdiensten staan de mensen in plaats van dat ze zitten. Ook wordt er in de kerken veel gebruikt gemaakt van iconen. Tussen het altaar en de gelovigen bevindt zich een iconenwand, de iconostase,  die de scheiding vormt tussen de priesters en het volk. Priesters kunnen gehuwd zijn, bisschoppen worden altijd uit monniken gekozen en zijn altijd ongehuwd.

Oosters orthodoxe kerk
Kerkzoeker.nl-katholieke-kerken-Amsterdam

Katholieke kerken Amsterdam

Kerkzoeker.nl-katholieke-kerken-rotterdam

Katholieke kerken Rotterdam

Kerkzoeker Den Helder

Katholieke kerken Den Helder