Katholiek

Het woord Katholiek komt van het Griekse woord καθολικός dat ‘algemeen’ betekent.

We komen het woord Katholiek tegen in diverse belijdenisgeschriften en kerknamen.

In de Protestantse Kerk waar men de Apostolische Geloofsbelijdenis kent, staat:

“Ik geloof in een heilige algemene (lees Katholieke) christelijke kerk”

We zouden dus ook van de Rooms Katholieke Kerk kunnen zeggen dat het de algemene kerk van Rome is. Tot aan het einde van de vierde eeuw bestond het Romeinse Rijk nog en was het christendom de officiële staatsgodsdienst. Er was dus slechts één algemene, dus Katholieke Kerk. Dit bleef zo tot aan het grote schisma in 1054 toen de Katholieke Kerk definitief in twee delen uiteen viel in een Oosters deel waaruit de Oosters Orthodoxe Kerk is voortgekomen en een Rooms deel wat tot op heden de Rooms Katholieke Kerk is.

Tevens kennen de katholieken behalve de gebruikelijke kerkelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren ook nog de Vastentijd, Carnaval, viering van Heiligendagen en Allerzielen.