Jeugdkerken

Een jeugdkerk is eigenlijk geen zelfstandige kerk, maar heeft meestal een maandelijkse dienst van voornamelijk jongeren die sterk evangeliserend van karakter is. De jeugdkerk vond zijn oorsprong in Hellevoetsluis in de jeugdkerk ‘enter the fish’. De diensten wordt in een eigentijdse vorm gegoten zodat vooral jongeren er door worden aangesproken. De verschillen in inzichten over het christelijk geloof binnen de traditionele christelijke kerken worden gemeden en de nadruk ligt puur op de boodschap van Jezus Christus.

Meestal is de opzet van een jeugdkerk een initiatief van jongeren uit verschillende plaatselijke kerken zodat gesproken kan worden van een interkerkelijk gebeuren. Mede hierdoor wordt de invulling ook bepaald door mix van de kerken waaruit de jongeren komen en voelen veel jongeren uit verschillende kerkgenootschappen zich hier thuis. Ook is het voor de jongeren makkelijker om buitenkerkelijke vrienden mee te nemen en zo heeft de jeugdkerk een duidelijk evangeliserende functie. De jeugdkerk groeit zo uit tot een vriendengemeenschap die elkaar thuis, op school maar vaker nog op internet ontmoeten met als maandelijkse hoogtepunt de jeugdkerk.

Sommige jeugdkerken worden zelfs vanuit het gehele land bezocht zoals de jeugdkerk baan7 uit Aalsmeer, die tweemaal per maand een dienst houdt. Ook zijn er grote jeugdkerken in  Amersfoort en Rijssen.

De diensten in de jeugdkerk worden door en voor jongeren gehouden. Er is meestal een korte Bijbelstudie, een persoonlijk getuigenis, discussie (die later op internet vaak een vervolg krijgt) en veel muziek (opwekkingsliederen) en zang die meestal wordt begeleid door een praiseband.

De laatste jaren is er een sterke ontwikkeling geweest in het aantal jeugdkerken (in 2004 ruim 60) echter op dit moment is er weer een teruggang in het aantal jeugdkerken waar te nemen. Oorzaak hiervan is vaak een gebrek aan financiële middelen en een gebrek aan vrijwilligers. Ook zien we dat de mensen van het eerste uur die betrokken waren bij de opzet van de jeugdkerken ouder worden en dat er onder de huidige jeugd minder animo voor te vinden is.

In Reformatorisch kring zien we juist dat naast de deelname aan de normale kerkdiensten door de jeugd er aparte diensten gehouden worden op zaterdagavond, waarbij sprekers worden uitgenodigd en Bijbelstudie wordt gedaan. Een goed voorbeeld hiervan is de stichting “jij daar” die avonden voor de jeugd organiseert waaraan jongeren deelnemen uit verschillende denominaties van reformatorische kerken.  Omdat dit gebeurt zonder ambtelijke leiding wordt deelname hieraan vooral door een enkele  kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente ontraden.

In veel kerken worden behalve de traditionele kerkdiensten ook speciale jeugddiensten gehouden. Hierbij worden jongeren betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering. Vaak hebben deze diensten een thema dat jongeren erg aanspreekt.