Internetkerken

Sinds door de digitale revolutie het internet wereldwijd letterlijk de wereld veroverde zijn er er talloze sites te vinden over geloven en of de kerk (tik ‘church’ in op google en je krijgt al 231 miljoen zoekresultaten). Mede door de individualisering van de maatschappij zijn er op het wereldwijde web zogenaamde internetkerken ontstaan.  

De Koreaanse predikant Davd Yonggi Cho en zijn Amerikaanse collega David Warren zijn ervan overtuigd dat online kerken de toekomst zijn. “De kerken moeten stoppen met steeds maar grotere gebouwen te bouwen en veel meer op het internet vertrouwen.”

Je kunt het zo gek nog niet bedenken of het bestaat.  Er bestaat een internetkerk waar de bezoekers van de internetkerk verschijnen als tekenfilmfiguurtjes in de virtuele kerkbanken. Door middel van tekstballonnetjes kan men met andere kerkgangers en met de predikant communiceren. Grote namen van internationaal bekende predikanten gaan hier soms in de ‘diensten’ voor. Er zijn internetkerken waar men een driedimensionaal figuur kan uitzoeken die namens hen knielt, bidt, liederen zingt en ‘Halleluja’ roept.

Ook zijn er digitale church watchers die als mistery guests een kerk bezoeken en daar op het wereldwijde net de kerkdienst bespreken en er een cijfer aan geven. In Nederland is hiervoor in 2007 kerkkijker op het internet gezet waar iedereen de mogelijkheid heeft om recensies van een kerkdienst in te zenden. Doel hiervan is mensen een blik te gunnen over de muren van de kerken heen. Tevens kan er opbouwende kritiek gegeven worden waar een kerk haar voordeel mee kan doen.

Een internetkerk die zich richt op Nederland en Vlaanderen is church-online. Deze internetkerk richt zich op mensen die zich beschadigd voelen en om wat voor reden dan ook geen eigen kerk hebben. Tevens willen ze een aanvulling zijn en geloofsversterkend voor mensen die wel een kerk hebben waar men zich thuis voelt.

Ze wil een thuis bieden voor mensen die zich verstoten voelen, samen de Heer groot maken en samen bidden. De internetkerk wil met nadruk ‘interkerkelijk’ zijn binnen de christelijke Bijbelse normen. Ze wil een plaats zijn over religieuze muren heen, waar Gods liefde heerst, en een eenheid in Christus is. 

Op de site vindt men online te bekijken en te beluisteren preken, een forum waar men vragen kan stellen rond geloven, een chatbox die slechts op bepaalde uren geopend is en antwoorden op talloze levensvragen en gebeden.

De internetkerk heeft ervoor gezorgd dat er in Belgie in 2004 een gemeente is gesticht welke in 2006 wegens groei naar een andere ruimte moest omzien.

In 2007 is in Nederland de site kerkopinternet  online gezet. Hier kun je zelf je eigen kerdienst samenstellen met of zonder preek met samenzang of zonder. Op de website kan overal uit gekozen worden: schriftlezingen, verscheidene typen liederen en gebeden en zelfs orgelspel na de dienst. De preek en de schriftlezingen wisselen wekelijks.

Toch staat ook de internetkerk bloot aan de gevaren van het wereldwijde web. Kerkdiensten worden verstoord door hackers die zich voordoen als satan. Ook proberen mensen met kwade bedoelingen op de virtuele preekstoel te klimmen of bij het altaar woorden te spreken die in strijd zijn met de Bijbelse normen en waarden. Er zijn gevallen bekend van mensen die inlogden als ‘satan’ en tirades begonnen af te steken vanaf de preekstoel en  krachttermen riepen vanuit de kerkbankjes. Er zijn internetkerken waar, als een bezoeker van de pagina het waagt te vloeken, hij door de webmaster automatisch uit de kerk verwijderd wordt en naar de virtuele hel wordt gestuurd.

Dat de internetkerk voorziet in een duidelijke behoefte mag duidelijk zijn uit het feit dat bijvoorbeeld de Engelse internetkerk, opgericht vanuit de methodisten, meer dan 10.000 bezoekers per dag krijgt.