Hersteld Hervormde Kerk

De Hersteld Hervormde Kerk is ontstaan na sterke meningsverschillen over de fusie op 1 mei 2004 van de Gereformeerde Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Nederlands Hervormde Kerk tot de PKN.  De Hersteld Hervormde Kerk kon uit overtuiging niet in die fusie meegaan. Zij splitste zich af van de Gereformeerde Bond binnen de PKN en behoort tot de Reformatorische kerken in Nederland.

De naamgeving heeft nogal wat voeten in aarde gehad omdat de zij eerst als naam hadden gekozen: De Nederlands Hervormde Kerk in Hersteld Verband. Na een gerechtelijk uitspraak op 15 mei 2006 van het hof te Arnhem sprak de rechter uit dat de naam Nederlands Hervormd niet gebruikt mag worden, gezien eerder gemaakte afspraken. Hier hebben een aantal gemeenten een procedure tegen de PKN voor aangespannen bij de rechtbank. Het gaat hierbij over zaken wie er recht heeft op de naam Hervormd en wie aanspraak kan maken op eigendomsrechten van kerkgebouwen enz. In maart 2008 heeft de rechtbank hierover uitspraak gedaan en heeft de Hersteld hervormde Kerk de procedure omtrent de verklaring voor recht verloren. De uitspraak van de rechtbank is hier te lezen.

 

De kerkdiensten zijn erg traditioneel en de prediking sterk bevindelijk. In de Hersteld Hervormde Gemeenten wordt tijdens de kerkdienst gelezen uit de Statenvertaling (uit 1637). Gezongen wordt er uit de psalmberijming van 1773. Vrouwen dragen tijdens de kerkdiensten meestal een hoed en zijn veelal gekleed in jurk of rok.  Politiek gezien gaat de voorkeur van de meeste leden van de Hersteld Hervormde Kerk uit naar de SGP en de ChristenUnie.

 

De kerk ziet de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God en heeft als belangrijkste belijdenisgeschriften de Drie Formulieren van Enigheid te weten: De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en de Dordtse leerregels (5 artikelen tegen de Remonstranten).

 

De Hersteld Hervormde Kerk heeft een eigen jongeren organisatie de HHJO.

De laatste twee jaar heeft er veel kerkbouw plaatsgevonden waaronder een zeer grote kerk kerk in Barneveld. In Huizen is in februari 2008 de Hersteld Hervormde Kerk gescheurd na een meningsverschil of de doop bediend kan worden bediend aan een kind van ouders die televisie bezitten. Per 1 januari telt de Hersteld Hervormde Kerk ongeveer 60.000 leden met 117 gemeenten en 59 predikanten. Er zijn in 2009 45 studenten verbonden aan het Hersteld Hervormd seminar verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.  In 2009 zal er een Hersteld Hervormde vrouwenbond worden opgericht.