Gereformeerde Kerk

De Gereformeerde Kerk is op 1 mei 2004  opgegaan in de PKN na een jarenlang proces van “Samen op Weg

Het is samen met de Nederlandse Hervormde Kerk de grootste Protestantse gemeenschap die er in Nederland is. De grote leider was Dr. A. Kuyper (1837-1920) die eerst predikant was en later zitting nam in de Tweede Kamer en zelfs minister-president is geweest. Hij is ook de oprichter van de VU (Vrije Universiteit van Amsterdam), tot de tweede wereldoorlog de enige christelijke universiteit van Europa.

Groot twistpunt met andere kerken was de uitspraak, dat op grond van Gods bevel en belofte we ervan uit mogen gaan dat de gedoopte kinderen wedergeboren en in Christus geheiligd zijn, tenzij bij het opgroeien het tegendeel blijkt.

Ook in de zestiger en zeventiger jaren waren er problemen rond bepaalde vraagstukken die samengevat kunnen worden onder de noemer: Welk gezag heeft de bijbel?

In de Gereformeerde Kerk gebruikt men de de Nieuwe Bijbelvertaling en het Liedboek voor de Kerken.

Sommige Gereformeerde Kerken binnen de PKN werken samen in Evangelisch Werkverband. Deze gebruiken in de diensten ook de Evangelische Liedbundel.