Confessionele vereniging

Confessionele vereniging

De Confessionele Vereniging binnen de PKN is op dit moment (2006) nog een kleine stroming die ongeveer 2640 leden telt. De afgelopen jaren heeft deze stroming met een grote terugval in aantal leden te maken gehad.

De Confessionele Vereniging is op 12 oktober 1864 ontstaan om binnen de Nederlandse Hervormde Kerk een bijbels, belijdend geluid te laten horen. Letterlijk werd gezegd: “voor hulp en leiding aan gemeenten en personen die om geloofs wil in nood verkeerden”. Als we de Confessionele Vereniging moeten plaatsen in de PKN dan zit zij links van de Gereformeerde Bond tegen de Midden-Orthodoxe stroming aan.

Om de verdere terugval in leden tegen te gaan is er in 2006 in Nijkerk besloten enkele veranderingen aan te brengen. Eén van die veranderingen is uitspreken dat de Confessionele Vereniging zich “vooral dient te concentreren op de primaire taak van de kerk: het vandaag belijden van Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven”. Voorstel is in de doelstelling de woorden ‘Schrift en belijdenis‘ te vervangen voor ‘Schrift en belijden’. Tevens wil men een meer aansprekend aanbod van activiteiten, ook gericht op jongeren, meer aandacht voor actuele kerkelijke thema’s, en een betere public relations. In 2008 is de Stichting Schrift en Belijden opgericht die als spreekbuis dient van een nieuwe, brede confessionele beweiging in de kerk.

Ook wordt er toenadering gezocht tot het Confessioneel Gereformeerd Beraad. De tegenhanger van Confessionele Vereniging aan de Gereformeerde kant van de PKN.

Tot de confessionele stroming behoren niet alleen de Confessionele Vereniging binnen de PKN maar ook buiten de PKN rekenen we de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en een deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk daarbij. Tussen deze kerken bestaan al jaren contacten en sommige kerken werken ook al samen.

Zijn wij belangrijke informatie vergeten? Of heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht op [email protected]