Christelijk gereformeerd

Christelijk gereformeerd

De Christelijke Gereformeerde Kerk bestaat uit ongeveer 180 gemeenten. We kunnen de Christelijke Gereformeerde Kerk grofweg verdelen in twee groepen te weten een groep bevindelijke gemeenten die als bijbel de Statenvertaling gebruiken en een eigen blad getiteld “Bewaar het Pand” uitgeven. Gezongen worden de psalmen in de oude berijming.

Soorten Christelijke kerk

De andere vleugel kunnen omschrijven als orthodox gereformeerd en is meer vooruitstrevend, naast de Statenvertaling de vertaling wordt daar ook de NBG gebruikt en wordt er gezongen uit het Liedboek voor de Kerken zoals die bijvoorbeeld ook in de PKN gebruikt wordt.

Zo kan er een erg groot verschil zijn qua inhoud en liturgie tussen de diensten van de verschillende gemeenten. Veelal zijn er twee kerkdiensten per zondag. In de morgendienst wordt er gepreekt en uitleg gegeven over een tekstgedeelte uit de bijbel terwijl in de middag- of avonddienst er een zogeheten ‘leerdienst’ gehouden wordt, waar bijvoorbeeld gesproken wordt over vragen die gesteld worden in de Heidelbergse Catechismus.

Ontwikkeling nieuwe gemeenten

De laatste jaren is er sterke toenadering en samenwerking met de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Op plaatselijk gebied is er ook wel samenwerking met andere Reformatorische kerken, vooral met de Nederlands Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. De samenwerking wordt enigszins gecoördineerd door het Gereformeerd appel.

Op de site van de Christelijke Gereformeerde Kerken staat wat deze kerken geloven en is ook makkelijk toegankelijk voor beginners!!! Een citaat van wat hun visie op geloof en christen zijn is:

“Christenen geloven dat God iedereen aanneemt die oprecht naar Hem vraagt. Als we Hem vragen om ons onze opstand te vergeven en ons te redden en ons voornemen om voortaan Hem als hoogste doel in ons leven te hebben, dan mogen we erop vertrouwen dat we gered zijn. Dat wil zeggen dat onze relatie met God hersteld is: Hij heeft ons onze opstand vergeven en wil opnieuw met ons beginnen. Daarmee kom je ook in een nieuwe relatie te staan tot jezelf, tot anderen en tot de natuur. Niet dat dan meteen alles weer in orde is, maar er kan een proces van groei beginnen: God vormt ons en maakt ons weer zoals we bedoeld zijn. Dat proces duurt ons hele leven.

Het christelijk gereformeerd geloof

Omdat christenen geloven dat in Jezus God zelf aanwezig was, zien zij dat Hij er zoveel voor over had om ons te redden dat Hij daarvoor naar de aarde kwam om te sterven. Dat had Hij niet hoeven doen, want Hij was ons niets verplicht. Maar Hij deed het. Voor christenen is dat een voortdurende bron van blijdschap: God houdt van ons, ondanks onze opstand! Tegelijk zien we door Jezus’ dood aan het kruis ook dat er blijkbaar iets heel ernstigs nodig was om ons te redden. Ook al begrijpen we niet precies hoe het werkt, het was blijkbaar niet best met ons gesteld. Dat maakt ons bescheiden. Christenen zullen zich dan ook niet beter voelen of voordoen dan mensen die geen christen zijn. Daarvoor hebben ze geen enkele reden, want ze weten dat ze er zelf niets voor gedaan hebben om gered te worden.

Kortom, christenen hebben alle reden om optimistisch, blij en hoopvol te zijn. Als God voor ons is, wie is er dan tegen ons? En aan de andere kant hebben zij alle reden om bescheiden en realistisch te zijn. Er was nogal wat voor nodig om ons te redden.

Dat betekent dat zij optimistisch en realistisch in het leven staan. Zij zetten zich in om de wereld te verbeteren, maar weten tegelijk dat je niet alles kunt verwachten van onze pogingen. Wij zijn immers maar mensen? Toch maakt ons dat niet moedeloos en cynisch, want wanneer wij weer in contact staan met God, is er veel mogelijk.”

De predikanten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk volgen een eigen theologische opleiding aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Aantal gereformeerde leden

Per 1 januari 2009 had de Christelijke Gereformeerde Kerk 183 gemeenten met 74.663 leden, 45.584 belijdende leden en 29.079 doopleden. De Christelijke Gereformerde Kerk telde 155 predikanten en 57 emerituspredikanten.

In 2007 werd de synodevergadering gehouden waarbij o.a. gesproken werd over het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling, de samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerken en over hoe de kerk moet omgaan met vragen omtrent homofilie in de gemeente. Tevens werd gesproken over de benoeming van een nieuwe rector voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. De synode heeft besloten tot het vrijgeven van nieuwe formulierenvoor doop en huwelijk. Een nieuw formulier voor het vieren van het Heilig Avondmaal mogen de gemeenten als proef proberen. Het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling is door de synode sterk ontraden.

 

Zijn wij belangrijke informatie vergeten? Of heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht op [email protected]