Bethel Pinksterkerk Nederland

De Bethel Pinksterkerk Nederland (BPKN) is met 16 gemeenten de grootste van de Indische pinkstergroeperingen in Nederland. Dit kerkgenootschap werd in 1963 opgericht door C. Totaijs, voorganger in Hollandia in Indonesië, die in 1962 net als zoveel andere Indische Nederlanders naar Nederland kwam. De Bethel Pinksterkerk werkt samen in de Vereniging Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Gemeente en telt 15 gemeenten in Nederland.

Kenmerkend voor de leer van de Bethel Pinksterkerk is, behalve de verering van God en de verkondiging en verspreiding van de leer van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel geschreven staat, de volgende twee leerstellingen;

  • De bruidsleer; het toekomstige hemelse huwelijk van Jezus Christus met Zijn Bruid (Openbaring 12:1). En het persoonlijk heiligingproces dat hieraan vooraf gaat;
  • De Tabernakelstudie; “Het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond” (Johannes 1:14) Het woord ‘gewoond’ betekent ‘getabernakeld’. De tabernakel van Israël en zijn objecten is niet alleen een leiddraad, maar ook een graadmeter voor ons geestelijk leven. De geestelijke betekenissen van deze objecten vinden wij terug in het leven van Jezus Christus, dat ons ter voorbeeld is gegeven.