Pinksterbeweging

Kerkzoeker-evangelisch

Alle informatie over de Pinksterbeweging

Nederland kent naar schatting zo’n 150.000 gelovigen die vallen onder Pinksterbeweging. Ook legt de Pinksterbeweging sterk de nadruk op het werk van de Heilige Geest. Zoals die op de Pinksterdag op de discipelen werd uitgestort. De gemeenschap in Nederland bestaat uit zeven kerkgenootschappen met in totaal 250 gemeenten. Zij hebben zich verenigd in het Landelijk platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging met als doelstelling Nederland te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Ook wereldwijd heeft de Pinksterbeweging ongeveer 650 miljoen aanhangers. In 2007 viert de VPE het feit van 100 jaar Pinksterbeweging in Nederland.

Kenmerkend voor de Pinksterbeweging

De gemeenschap is ondanks sommige kleine onderlinge verschillen in hoofdzaken gekenmerkt door: 

  • Het absolute gezag van de Bijbel als het Woord van God
  • Iemand kan alleen gered worden door vergeving van zonden. Door Jezus Christus aan te nemen als Heer en Redde.
  • Het werk en de gave van de Heilige Geest. Het spreken in tongen (spreken in een onbekende taal). Dat vaak als bewijs wordt gezien van de doop in de Heilige Geest.
  • Uitbundige diensten met zang, gebaren en dans en vurige prediking
  • Een grote nadruk op persoonlijk en emotionele ervaringen met God en openheid voor openbaringen van God door de Heilige Geest (visioenen, profetieën)
  • Kinderen worden aan God opgedragen. Daarnaast gebeurt bij volwassenen de doop door onderdompeling na persoonlijk getuigenis van hun geloof. 
  • Ieder mens wordt persoonlijk opgeroepen tot een keuze voor God. Het is dus niet alleen God die voor de mens kiest, maar ook de mens die voor God moet kiezen
  • Op Eschatologie is vaak de nadruk gelegd. Dat is de leer van de eindtijd waarin Jezus Christus zal terugkeren voor het laatste oordeel. Velen in deze stroming geloven dat er voor de terugkomst van Jezus Christus een wereldwijde opwekking zal komen.
Kerkzoeker-pinksterbeweging-impressie