© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Evangelische Broedergemeente

Vineyard Gemeente

 

De Vineyard Gemeente is ontstaan rond de Amerikaanse predikant en schrijver John Wimber (1934 – 1997). Het is een internationale evangelische beweging van christenen, die in de 70'er jaren, tijdens de zogenaamde Jezus beweging, in Californië ontstaan zijn en die zich hebben ontwikkeld rondom een centrum van visie en waarden en zich tot doel hebben gesteld zich rond deze basis wereldwijd te blijven uitbreiden. De onweerstaanbare kracht van de Vineyard Gemeente is de visie op en de ervaring van het Koninkrijk van God dat voortdurend doorbreekt.

De Vineyard Gemeente is een beweging die haar mission programma heeft opgezet rond lokale gemeenten. Dat betekent dat alles wat er gedaan wordt gebaseerd en gericht is op de lokale gemeenten. De Vineyard Gemeente is geen organisatie die zendelingen uitzendt, maar een netwerk van lokale kerken, die samen gehoor geven aan Jezus' opdracht om iedereen overal ter wereld over Hem te vertellen.

 

Wat geloven de Vineyard?

 

De Vineyard Gemeente gelooft dat het zijn van een echte discipel van Jezus, inhoudt deel uit te maken van een gemeenschap van gelovigen, het Lichaam van Christus. De Vineyard Gemeente is niet in de eerste plaats een organisatie; het is een geestelijk organisme dat bijeen gehouden wordt door geestelijk-relationele verbondenheid die ze herkennen in de betekenis van ‘familie zijn’.

Het is hun verlangen, het bovenstaande niet alleen maar na te streven als losstaande individuen, maar als een verenigd team dat elkaar dient zoals we Christus dienen. De Vineyard strekt zich  uit naar, en leeft vanuit wat de Heilige Geest in deze tijd aan de kerk geeft, zich ervan bewust dat ze de gebrokenheid van de wereld in alles zal tegenkomen zolang die voleinding er nog niet is.

De roeping van Vineyard is altijd een dienaar te zijn. De leiderschap structuur moet gekenmerkt worden door dienaren die leiden, niet leiders die dienen.

 

De kernwaarden;

 

 

In Nederland zijn er 3 gemeenten; in Utrecht, Wageningen en Dieren. Wereldwijd is Vineyard erg groot.

Internationaal heeft Vineyard een bijbelschool, is Vineyard aanbieder van aanbiddingsmuziek en heeft het een internationale uitgeverij.